Ceciliafeest 2020

Dit jaar hebben wij het Ceciliafeest in een alternatief jasje gestoken. De huidige Corona maatregelen lieten een feestje namelijk niet toe. Op zoek naar een andere invulling dus. En dat is de Ceciliacommissie gelukt! Ze hadden een super leuke online pub quiz voorbereid. Ondanks de afstand is het daardoor een erg feestelijke avond geworden. ‘Hilarisch’, ‘helemaal te gek’ en ‘lekker chaotisch’ waren enkele termen waarmee onze leden de avond beschreven. Het jaarlijkse Ceciliafeest is niet alleen een feestelijke gelegenheid , maar ook een moment om de jubilarissen in het zonnetje te zijn.

Dit jaar hebben wij 3 jubilarissen. Elk 50 jaar lid! Onze voorzitter Jacqueline Schulteis is daarom met een klein ensemble, bestaande uit: Loes Metternich, Carlijn Segers en Marieke Smeets, op pad gegaan. Alle jubilarissen hebben we weten te verrassen, met een mini concertje en de gebruikelijke speech.

Margo Abels

Een van de eerste vrouwelijke leden van de harmonie. Bekend om gastvrijheid in “hotel Abels”, waar in de loop van de jaren vele gastmuzikanten werden opgevangen. Al 50 jaar trouw lid met zeer hoge opkomst bij repetities. Ondersteunt al jaren de jeugdharmonie. Margo is voor het uitreiken van het welverdiende gouden speldje en de oorkonde “overvallen” tijdens de repetitie van de jeugd op 21 november (één dag voor st Cecilia).

Jan Geelen

50 jaar trouw lid, heeft zich vanuit de liefde voor zijn vak (leraar)met name altijd ingezet voor de jeugd. Jan is thuis verrast door drie muzikanten die in de huiskamer lang zal hij leven hebben gespeeld, waarna hij het welverdiende gouden speldje en de oorkonde in ontvangst heeft genomen.

Hans Smeets

50 jaar lid van de Vriendenkrans! Hans maakt onderdeel uit van een bijzonder muzikale familie, beginnend bij zijn vader die 80 jaar lid is en op maandag 23-11, 100 jaar wordt. Op Hans kan altijd een beroep worden gedaan om de helpende hand te bieden bij evenementen, super! Hans heeft een serenade waar zijn eigen dochter bij meespeelde, zijn gouden speldje en bijbehorende oorkonde ontvangen op zijn eigen woonadres in Panheel.

Activiteiten Harmonie De Vriendenkrans tot einde 2020

Naar aanleiding van de persconferentie maandag 28 september, heeft het bestuur in overleg met de orkestcommissie besloten het concert van 1 november te annuleren. De maatregelen zijn weliswaar voor de komende 3 weken, dus tegen 1 november mogelijk weer versoepeld. Maar, dan zou het orkest 3 weken niet meer gezamenlijk gerepeteerd hebben.

‘Grote’ harmonie en de nieuwe maatregelen
We gaan voorlopig uit van drie scenario’s voor de ‘grote’ harmonie.

 • Scenario 1: het nieuwjaarsconcert ‘oude stijl’ gaat door.
  Van dit scenario gaan we de eerst volgende repetitie uit. Niet omdat we denken dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Maar, omdat we op zo’n korte termijn geen goed programma neer kunnen zetten voor de meer realistische scenario’s: een en twee. Daarnaast: dat repertoire hebben we en daarom zullen we daar, tot we meer kennis hebben, aan repeteren.
 • Scenario 2: Nieuwjaarsconcert nieuwe stijl.
  Het nieuwjaarsconcert gaat plaatsvinden in nieuwe stijl. Wij denken dan aan halve orkesten. Een invulling zou kunnen zijn: In de grote zaal hoor je een koper-slagwerk groep en in de ‘kleine zaal’ een uitvoering door onze hout groep.
 • Scenario 3: muziek maken nieuwe stijl.
  Grote groepen mogen de komende maanden niet meer bijelkaar komen. Repetities en uitvoeringen kunnen daarom alleen in kleine groepen plaatsvinden. Conceptueel werken we hier een leuk model uit. Denk een ‘nieuwjaarsrondgang’ door het dorp. Met posten, waar klein muziek gemaakt wordt en mogelijk een koffie of glühwein te verkrijgen is. Of denk aan een extra aankleding van de kerstbomenverkoop.

De komende 3 weken moeten uitwijzen welke van de scenario’s het meest waarschijnlijk is. Daarnaast komen we snel terug op hoe we om willen gaan met onze evenementen en de activiteiten van de jeugdharmonie. We houden jullie op de hoogte!

Jaarvergadering terugblikkend op 2019

Gisteravond, maandag 14 september, hebben wij ‘Coronaproof’ vergaderd. Deze vergadering had in maart plaats moeten vinden. En is bedoeld om het financieel jaar van 2019 af te sluiten. Maar toen sloeg de huidige werkelijkheid in; het coronavirus. Het jaar hebben we voortvarend ingezet. We gingen inzetten op werving van jeugd, het binden en boeien van niet spelende leden, vrienden en donateurs en we hadden een hoop ideeën voor onze evenementen. Deze hebben we allemaal moeten cancellen. 

De vergadering, plannen en begroting van 2020 hebben we opgesteld met de kennis van nu. Op onze plannen en onze begroting hebben we tegenvallers en meevallers. 1 November zouden wij op concours gaan. We hadden gehoopt  dit jaar o.a. een mooie jaarmarkt te draaien. Beide is geannuleerd. Vooruitkijkend denken wij nog het een en ander te kunnen organiseren. Financieel hetzelfde verhaal; minder opbrengsten, maar ook minder kosten. Alles tegen elkaar afgezet, verwachten we 2020 positief uit te spelen.

Concerten en evenementen

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, gaan de volgende concerten en evenementen door:

Op 1 november, de originele concoursdatum, houden we een concert met de jeugdharmonie en ‘de grote’ harmonie. We hopen daar onze achterban weer eens aan te treffen. Tevens staat op 12 december het wervingsconcert gepland. Ook ons traditionele nieuwjaarsconcert hopen we te kunnen uitvoeren. Dan hebben we het concours opnieuw gepland en wel op 7 november 2021.

De Kinderkleding- en speelgoedbeurs krijgt een nieuwe datum, die we binnenkort communiceren. Het Ceaciliafeest is in voorbereiding en we hopen jullie snel meer te kunnen vertellen over de invulling daarvan! En tot slot, Corona of geen Corona: de kerstbomenverkoop.

Statutair aftredend en niet herkiesbaar

 • Eric Lemmens, penningmeester
 • Mathy Metternich, voorzitter evenementen
 • Roger Drabbels, voorzitter orkestcommissie

Roger Drabbels zal tot en met het concours betrokken blijven bij het muzikale beleid.

Statutair aftredend en herkiesbaar

Én gekozen:

 • Koos Luijten, vice-voorzitter en voorzitter sponsorcommissie

Verkiesbaar en gekozen

 • Remo Kuijpers, als voorzitter orkestcommissie

We hebben twee openstaande vacatures. Die van penningmeester en die van voorzitter evenementencommissie. Bij interesse horen wij je graag!

Uitreiking hoofdprijs Nationale Open Onlinewedstrijd van KNMO Klankwijzer

Op de eerste repetitie na de zomervakantie werd de jeugdharmonie verrast met een bezoekje van een vertegenwoordiger van Musik Meyer Benelux. De jeugdharmonie heeft namelijk een van de hoofdprijzen gewonnen in de Nationale Online wedstrijd van de KNMO Klankwijzer. De prijs bestaat uit een HERCULES trolley, met 12 lessenaars.

In de eerste maanden van de Coronacrisis, was het nog onduidelijk of muzikanten samen muziek konden maken. Op initiatief van dirigente Jenny Leerschool werd alle jeugdmuzikanten gevraagd een opname te maken van hun partij van het stuk Avengers, Age of Ultron, zodat zij dit samen kon voegen tot één geheel. Deze video is ingezonden voor de wedstrijd en de jeugdharmonie heeft daarmee een van de hoofdprijzen binnen gesleept. 

Bekijk de prijswinnende video op YouTube via deze link.

Een hele fijne zomervakantie!

Wat een bijzonder seizoen hebben we achter de rug.

We hadden gehoopt nu volop in de voorbereiding voor het concours te zijn en het jammer te vinden dat we niet door kunnen repeteren vanwege de vakantieperiode. We hadden al oefen concerten achter de rug en er stonden nog uitvoeringen op stapel.

Hoe anders is de werkelijkheid van dit moment!

Gelukkig hebben we na een té lange periode van radiostilte nog drie repetities samen muziek kunnen maken. Twee keer gesplitst en in de finale één keer “tutti”.

Helaas hebben we daarbij een aantal vrienden niet kunnen ontmoeten. Het devies was om te komen repeteren wanneer je kon en wilde, met respect voor eenieder die hierin om goede redenen een andere keuze heeft gemaakt.

We vestigen onze hoop op het volgende seizoen: allemaal samen, niemand uitgezonderd omdat er voldoende vertrouwen is (of een vaccin), geen tweede uitbraak, een fantastisch Nieuwjaarsconcert en een voorbereidingsperiode voor het concours 2021 die zijn weerga niet kent………..als we allemaal heel hard hopen en in onze handen knijpen gaat dit geheid gebeuren!

We hebben in dubio gestaan voor de jaarlijkse einde-seizoens-barbecue. Uiteindelijk hebben we met pijn in het hart beslist deze dit jaar niet door te laten gaan. Na de vakantieperiode gaan we kijken of we alsnog iets kunnen organiseren, uiteraard rekening houdend met de situatie van dat moment.

Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne vakantie met veel zon, terrasjes, rust, lekker eten en alles wat jullie voor de rest van een vakantie verwachten en hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te ontmoeten op de 1e repetitie op maandag 24 augustus.

We mogen weer samen muziek maken!

Beste leden en vrienden van De Vriendenkrans,

Goed nieuws: we mogen weer starten met repeteren en samen muziek maken!

Op 8 juni is het ‘Protocol voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen met blazers’ goedgekeurd. Dat betekent dat verenigingen vanaf deze datum activiteiten mogen hervatten, met dit protocol als basis. De meest actuele versie van het protocol is eveneens terug te vinden op de site van de KNMO.

We zullen als bestuur nu goed gaan kijken hoe we de repetities kunnen herstarten en vormgeven op basis van deze richtlijnen.

Traject voor de heropstart

 1. Ook Don Bosco heeft te maken met strikte protocollen om weer open te gaan. Op maandag 15 juni hebben zij hierover overleg met de veiligheidsregio.
 2. Op 15 juni zullen afgevaardigden van het bestuur deelnemen aan een speciale informatie bijeenkomst omtrent corona van de gemeente met de muziekverenigingen.
 3. Indien uit beide overleggen blijkt dat er groen licht is voor het hervatten van de repetities vanaf maandag 22 juni, dan zal het bestuur op 16 of 17 juni met Don Bosco bespreken hoe we de richtlijnen van de KNMO en evt. aanvullende richtlijnen vanuit de veiligheidsregio kunnen omzetten in concrete afspraken en maatregelen vanaf 22 juni.
 4. Wanneer we weer opstarten, dan zullen we de 1e week repeteren in 2 separate groepen: hout en koper/slagwerk. De daaropvolgende week worden er 2 kleine orkesten gevormd. Hierna bekijken we in welke vorm de resterende repetities vóór de vakantie gaan plaatsvinden.
 5. Niemand wordt verplicht om deel te nemen aan de repetities. Iedereen moet doen waar hij/zij zich prettig en veilig bij voelt. Om een inschatting van het aantal aanwezigen en een indeling te kunnen maken per repetitie avond, dient iedereen wekelijks te laten weten of hij/zij wel of niet aanwezig is via de mail afmelden@devriendenkrans.nl
 6. We laten jullie tijdig weten of de repetities daadwerkelijk weer op 22 juni van start gaan.Tijdens de 1e repetitie leggen we de richtlijnen verder uit en zullen we aangeven wie binnen onze vereniging contactpersonen zijn m.b.t. het protocol.

Uiteraard zal er de komende tijd nog veel meer zijn om jullie over te informeren. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben of iets kwijt willen, dan kan dat via dit mailadres: secretariaat@devriendenkrans.nl.

We zien jullie graag snel allemaal weer om samen muziek te maken.

Unieke opname: muzikanten jeugdharmonie spelen ‘samen’ vanuit huis!

Beste leden en Vrienden van De Vriendenkrans,

De jeugdharmonie van Harmonie De Vriendenkrans is niet te stoppen: zelfs het coronavirus houdt hen niet tegen samen muziek te maken.  Op initiatief van dirigente Jenny Leerschool werd alle jeugdmuzikanten gevraagd een opname te maken van hun partij van het stuk Avengers, Age of Ultron, zodat zij dit samen kon voegen tot één geheel.

Vét spannend zo’n solo opname maken; van sommigen ontvingen we een video-opname en van anderen alleen geluid. Er zijn dan ook veel meer jeugdleden te horen dan je ziet!

Onder leiding van Jenny Leerschool speelt de jeugdharmonie Avengers: Age of Ultron van Danny Elfman en Alan Silvestri in een arrangement van Michael Brown. Bewerking ook door Jenny Leerschool. Bekijk de opname op ons YouTube kanaal via deze link.

Veel luisterplezier!