Activiteiten Harmonie De Vriendenkrans tot einde 2020

29 september 2020

Naar aanleiding van de persconferentie maandag 28 september, heeft het bestuur in overleg met de orkestcommissie besloten het concert van 1 november te annuleren. De maatregelen zijn weliswaar voor de komende 3 weken, dus tegen 1 november mogelijk weer versoepeld. Maar, dan zou het orkest 3 weken niet meer gezamenlijk gerepeteerd hebben.

‘Grote’ harmonie en de nieuwe maatregelen
We gaan voorlopig uit van drie scenario’s voor de ‘grote’ harmonie.

  • Scenario 1: het nieuwjaarsconcert ‘oude stijl’ gaat door.
    Van dit scenario gaan we de eerst volgende repetitie uit. Niet omdat we denken dat dit het meest waarschijnlijke scenario is. Maar, omdat we op zo’n korte termijn geen goed programma neer kunnen zetten voor de meer realistische scenario’s: een en twee. Daarnaast: dat repertoire hebben we en daarom zullen we daar, tot we meer kennis hebben, aan repeteren.
  • Scenario 2: Nieuwjaarsconcert nieuwe stijl.
    Het nieuwjaarsconcert gaat plaatsvinden in nieuwe stijl. Wij denken dan aan halve orkesten. Een invulling zou kunnen zijn: In de grote zaal hoor je een koper-slagwerk groep en in de ‘kleine zaal’ een uitvoering door onze hout groep.
  • Scenario 3: muziek maken nieuwe stijl.
    Grote groepen mogen de komende maanden niet meer bijelkaar komen. Repetities en uitvoeringen kunnen daarom alleen in kleine groepen plaatsvinden. Conceptueel werken we hier een leuk model uit. Denk een ‘nieuwjaarsrondgang’ door het dorp. Met posten, waar klein muziek gemaakt wordt en mogelijk een koffie of glühwein te verkrijgen is. Of denk aan een extra aankleding van de kerstbomenverkoop.

De komende 3 weken moeten uitwijzen welke van de scenario’s het meest waarschijnlijk is. Daarnaast komen we snel terug op hoe we om willen gaan met onze evenementen en de activiteiten van de jeugdharmonie. We houden jullie op de hoogte!