Lid worden

De doelstelling van de jeugdopleiding van Harmonie de Vriendenkrans Heel is om kinderen en jeugd op te leiden en met plezier muziek te laten maken. Goede onderlinge contacten vergroot de stimulans voor de jeugdleden. Om die reden organiseren we voor alle jeugdleden die lid zijn van de harmonie ook andere activiteiten die de onderlinge band versterken.

Jeugdensemble

Nadat de leerlingen een jaar muziekles hebben gevolgd op het blaasinstrument of slagwerk mogen ze gaan spelen in het Jeugdensemble. Marieke Smeets dirigeert het Jeugdensemble en leert de jeugdige muzikanten de eerste kneepjes van het samenspelen. Het Jeugdensemble repeteert op maandag van 18.30 uur – 19.15 uur.

Jeugdharmonie

Nadat de jeugdleden een jaar in het Jeugdensemble hebben gespeeld stromen ze door naar de jeugdharmonie. In de jeudharmonie doen de leerlingen ervaring op om later soepel door te kunnen stromen naar de ‘grote’ harmonie. De leerlingen repeteren samen en geven concerten. De jeudharmonie heeft haar eigen identiteit en programma. Het repertoire wordt afgestemd op de muzikale mogelijkheden en interesses van de muzikanten. Hierbij is er aandacht voor een afwisselend programma. Sinds juni 2019 staat de jeudharmonie onder leiding van Jenny Leerschool. De repetities vinden plaats op zaterdag van 17:00 uur – 18.30 uur.

Jeugdharmonie

Wat voor muziek maakt de jeugdharmonie?

Luister het hier! De jeugdharmonie van Harmonie De Vriendenkrans is niet te stoppen: zelfs het Coronavirus hield ons niet tegen samen muziek te maken. Vét spannend zo’n solo opname maken, niet iedereen durfde beeld mee te sturen: er zijn dan ook veel meer jeugdleden te horen, dan je ziet. Op initiatief én onder leiding van Jenny Leerschool speelt de jeugdharmonie Avengers: Age of Ultron van Danny Elfman en Alan Silvestri in een arrangement van Michael Brown. Bewerking ook door Jenny Leerschool.

Muziekopleiding

Om een muziekinstrument te kunnen spelen, is het belangrijk om muzieklessen te volgen. De meeste kinderen beginnen in groep 4 of 5 met de cursus Myouthic Base. De cursus Myouthic Base duurt minimal een jaar en bereidt kinderen voor op een instrumentale opleiding. Met behulp van blokfluit, zang en andere instrumenten leren kinderen de grondbeginselen van de muziek. Spelenderwijs leren ze noten lezen en andere basisvaardigheden. Voor meer informatie over de cursus Myouthic Base, klik hier. In Heel wordt de cursus Myouthic Base gegeven door Angelique van Dijk.

Na de cursus Myouthic Base of als je al goed noten kunt lezen (bijvoorbeeld als je pianoles hebt gevolgd), kun je kiezen voor een blaasinstrument of slagwerk. Op dit instrument volg je muzieklessen en kun je op termijn diploma’s halen. Als je een tijdje muziek maakt, kun je ook lid worden van het jeugdensemble, de jeugdharmonie en later de harmonie. Samen muziek maken is leuk! Jaarlijks organiseert de jeugdharmonie in samenwerking met Angelique van Dijk, BS de Sleye en eventueel andere clubs een wervingsconcert met ieder jaar een ander thema en naam. Dit concert is bedoeld om een breed publiek kennis te laten maken, hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Voor verdere informatie met betrekking tot het volgen van muzieklessen, lidmaatschap kunt u contact met ons opnemen via jeugd@devriendenkrans.nl of via onderstaand formulier.

Word nu lid!

    Kerstgroet van de jeugdharmonie

    Bijdragen aan onze vereniging?

    Lees meer over wat u kunt doen om onze mooie vereniging in stand te houden