Harmonie de Vriendenkrans

Sinds 2007 staat De Vriendenkrans onder leiding van Martien Maas en zetten we de stijgende lijn uit ons verleden voort. In 2010 werd De Vriendenkrans Limburgs Kampioen op het concours in Heerlen met 92,33 punten. In 2015, in Roermond, werd 1e prijs met lof der jury behaald met 93,33 punten. Nu werken we naar ons volgende concours toe in 2020.

Naast 'de grote harmonie' heeft De Vriendenkrans ook nog een jeugdharmonie en een jeugdensemble. Leerlingen mogen na een paar jaar oefenen, toetreden tot het jeugdensemble. Hier komen ze voor het eerst in aanraking met wat een harmonie nu echt is: samen muziek maken. Na een jaar of twee zijn de jonge muzikanten klaar voor de jeugdharmonie. De doorstroom naar 'de grote harmonie', vindt meestal plaats als ze het A en B diploma op zak hebben.

Belangrijke bericht omtrent beleid Coronavirus

Harmonie De Vriendenkrans hecht veel waarde aan de veiligheid van haar leden, hun familie’s, vrienden en allen die betrokken zijn bij evenementen van de vereniging. Vandaar dat we de adviezen van het RIVM opvolgen en onze evenementen met meer dan 100 personen annuleren maar ook de sociale contacten willen beperken.

Concreet betekent dit dat alle repetities van de harmonie, jeugdharmonie en het jeugdensemble tot 28 april niet doorgaan. Ook de jaarvergadering op 30 maart komt daarmee tot nader order te vervallen.

Tevens worden alle evenementen tot 1 juni geannuleerd te weten de Kinderkleding- en speelgoedbeurs (14 maart), het Eurofestival (29 maart), 2e Handj's oêt Hael (13 april) en de jaarmarkt nieuwe stijl 'Haelder Braderie' (24 mei). Onze intentie is 2e Handj's oet Hael te laten plaatsvinden tijdens de Kinderkleding- en speelgoedbeurs op 12 september. Ook het Eurofestival hopen we te kunnen verplaatsen naar het najaar.

We vinden het ontzettend jammer deze beslissing te moeten nemen, maar stellen in deze veiligheid en gezondheid voorop.

CONCERTEN

EVENEMENTEN

Kinderkleding- en speelgoedbeurs h/w

Evenement
LEES MEER 12-09-2020

Harmonie de Vriendenkrans