Een hele fijne zomervakantie!

Wat een bijzonder seizoen hebben we achter de rug.

We hadden gehoopt nu volop in de voorbereiding voor het concours te zijn en het jammer te vinden dat we niet door kunnen repeteren vanwege de vakantieperiode. We hadden al oefen concerten achter de rug en er stonden nog uitvoeringen op stapel.

Hoe anders is de werkelijkheid van dit moment!

Gelukkig hebben we na een té lange periode van radiostilte nog drie repetities samen muziek kunnen maken. Twee keer gesplitst en in de finale één keer “tutti”.

Helaas hebben we daarbij een aantal vrienden niet kunnen ontmoeten. Het devies was om te komen repeteren wanneer je kon en wilde, met respect voor eenieder die hierin om goede redenen een andere keuze heeft gemaakt.

We vestigen onze hoop op het volgende seizoen: allemaal samen, niemand uitgezonderd omdat er voldoende vertrouwen is (of een vaccin), geen tweede uitbraak, een fantastisch Nieuwjaarsconcert en een voorbereidingsperiode voor het concours 2021 die zijn weerga niet kent………..als we allemaal heel hard hopen en in onze handen knijpen gaat dit geheid gebeuren!

We hebben in dubio gestaan voor de jaarlijkse einde-seizoens-barbecue. Uiteindelijk hebben we met pijn in het hart beslist deze dit jaar niet door te laten gaan. Na de vakantieperiode gaan we kijken of we alsnog iets kunnen organiseren, uiteraard rekening houdend met de situatie van dat moment.

Voor nu wens ik jullie allemaal een fijne vakantie met veel zon, terrasjes, rust, lekker eten en alles wat jullie voor de rest van een vakantie verwachten en hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid te ontmoeten op de 1e repetitie op maandag 24 augustus.

We mogen weer samen muziek maken!

Beste leden en vrienden van De Vriendenkrans,

Goed nieuws: we mogen weer starten met repeteren en samen muziek maken!

Op 8 juni is het ‘Protocol voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen met blazers’ goedgekeurd. Dat betekent dat verenigingen vanaf deze datum activiteiten mogen hervatten, met dit protocol als basis. De meest actuele versie van het protocol is eveneens terug te vinden op de site van de KNMO.

We zullen als bestuur nu goed gaan kijken hoe we de repetities kunnen herstarten en vormgeven op basis van deze richtlijnen.

Traject voor de heropstart

  1. Ook Don Bosco heeft te maken met strikte protocollen om weer open te gaan. Op maandag 15 juni hebben zij hierover overleg met de veiligheidsregio.
  2. Op 15 juni zullen afgevaardigden van het bestuur deelnemen aan een speciale informatie bijeenkomst omtrent corona van de gemeente met de muziekverenigingen.
  3. Indien uit beide overleggen blijkt dat er groen licht is voor het hervatten van de repetities vanaf maandag 22 juni, dan zal het bestuur op 16 of 17 juni met Don Bosco bespreken hoe we de richtlijnen van de KNMO en evt. aanvullende richtlijnen vanuit de veiligheidsregio kunnen omzetten in concrete afspraken en maatregelen vanaf 22 juni.
  4. Wanneer we weer opstarten, dan zullen we de 1e week repeteren in 2 separate groepen: hout en koper/slagwerk. De daaropvolgende week worden er 2 kleine orkesten gevormd. Hierna bekijken we in welke vorm de resterende repetities vóór de vakantie gaan plaatsvinden.
  5. Niemand wordt verplicht om deel te nemen aan de repetities. Iedereen moet doen waar hij/zij zich prettig en veilig bij voelt. Om een inschatting van het aantal aanwezigen en een indeling te kunnen maken per repetitie avond, dient iedereen wekelijks te laten weten of hij/zij wel of niet aanwezig is via de mail afmelden@devriendenkrans.nl
  6. We laten jullie tijdig weten of de repetities daadwerkelijk weer op 22 juni van start gaan.Tijdens de 1e repetitie leggen we de richtlijnen verder uit en zullen we aangeven wie binnen onze vereniging contactpersonen zijn m.b.t. het protocol.

Uiteraard zal er de komende tijd nog veel meer zijn om jullie over te informeren. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben of iets kwijt willen, dan kan dat via dit mailadres: secretariaat@devriendenkrans.nl.

We zien jullie graag snel allemaal weer om samen muziek te maken.

Unieke opname: muzikanten jeugdharmonie spelen ‘samen’ vanuit huis!

Beste leden en Vrienden van De Vriendenkrans,

De jeugdharmonie van Harmonie De Vriendenkrans is niet te stoppen: zelfs het coronavirus houdt hen niet tegen samen muziek te maken.  Op initiatief van dirigente Jenny Leerschool werd alle jeugdmuzikanten gevraagd een opname te maken van hun partij van het stuk Avengers, Age of Ultron, zodat zij dit samen kon voegen tot één geheel.

Vét spannend zo’n solo opname maken; van sommigen ontvingen we een video-opname en van anderen alleen geluid. Er zijn dan ook veel meer jeugdleden te horen dan je ziet!

Onder leiding van Jenny Leerschool speelt de jeugdharmonie Avengers: Age of Ultron van Danny Elfman en Alan Silvestri in een arrangement van Michael Brown. Bewerking ook door Jenny Leerschool. Bekijk de opname op ons YouTube kanaal via deze link.

Veel luisterplezier!