We mogen weer samen muziek maken!

9 juni 2020

Beste leden en vrienden van De Vriendenkrans,

Goed nieuws: we mogen weer starten met repeteren en samen muziek maken!

Op 8 juni is het ‘Protocol voor het hervatten van de activiteiten voor muziekverenigingen met blazers’ goedgekeurd. Dat betekent dat verenigingen vanaf deze datum activiteiten mogen hervatten, met dit protocol als basis. De meest actuele versie van het protocol is eveneens terug te vinden op de site van de KNMO.

We zullen als bestuur nu goed gaan kijken hoe we de repetities kunnen herstarten en vormgeven op basis van deze richtlijnen.

Traject voor de heropstart

  1. Ook Don Bosco heeft te maken met strikte protocollen om weer open te gaan. Op maandag 15 juni hebben zij hierover overleg met de veiligheidsregio.
  2. Op 15 juni zullen afgevaardigden van het bestuur deelnemen aan een speciale informatie bijeenkomst omtrent corona van de gemeente met de muziekverenigingen.
  3. Indien uit beide overleggen blijkt dat er groen licht is voor het hervatten van de repetities vanaf maandag 22 juni, dan zal het bestuur op 16 of 17 juni met Don Bosco bespreken hoe we de richtlijnen van de KNMO en evt. aanvullende richtlijnen vanuit de veiligheidsregio kunnen omzetten in concrete afspraken en maatregelen vanaf 22 juni.
  4. Wanneer we weer opstarten, dan zullen we de 1e week repeteren in 2 separate groepen: hout en koper/slagwerk. De daaropvolgende week worden er 2 kleine orkesten gevormd. Hierna bekijken we in welke vorm de resterende repetities vóór de vakantie gaan plaatsvinden.
  5. Niemand wordt verplicht om deel te nemen aan de repetities. Iedereen moet doen waar hij/zij zich prettig en veilig bij voelt. Om een inschatting van het aantal aanwezigen en een indeling te kunnen maken per repetitie avond, dient iedereen wekelijks te laten weten of hij/zij wel of niet aanwezig is via de mail afmelden@devriendenkrans.nl
  6. We laten jullie tijdig weten of de repetities daadwerkelijk weer op 22 juni van start gaan.Tijdens de 1e repetitie leggen we de richtlijnen verder uit en zullen we aangeven wie binnen onze vereniging contactpersonen zijn m.b.t. het protocol.

Uiteraard zal er de komende tijd nog veel meer zijn om jullie over te informeren. Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben of iets kwijt willen, dan kan dat via dit mailadres: secretariaat@devriendenkrans.nl.

We zien jullie graag snel allemaal weer om samen muziek te maken.